تیک تاک

چند ثانیه را در وبلاگ ماخوش بگذرانید

با سلام و درود به دوستان وبلاگی 


خوش اومدی

جهت عضویت در سایت کلیک کنید 

Z

#صفحه فیسبوک ما #

-------------------------------------

facebook.com/aminahmadi666[ جمعه ۲۶ آبان۱۳۹۱ ] [ 16:20 ] [ امین احمدی ]

[ ]

                      id me in line :tomohak3                                        

 

   

[ سه شنبه ۱۵ اردیبهشت۱۳۹۴ ] [ 13:56 ] [ امین احمدی ]

[ ]

باکتری چیست؟

.

.

.

.

.

.

.

موجودی که با قوری نبوده است
وجدانا اینوبگی شنیدم بازنجیر چرخ دارت میزنم... :|

 

 

 شماره حساب میدم عیدیمو واریز کنین

 

 

 

 

 

 

 

لطفا این پیامو جدی بگیرین

یه نفر واریز نکرد مهمون ریخت خونش همه اجیلاشو خورد... 

نخند واریز کن!

[ چهارشنبه ۱۲ فروردین۱۳۹۴ ] [ 14:46 ] [ امین احمدی ]

[ ]

ویسگون

[ چهارشنبه ۲۸ اسفند۱۳۹۲ ] [ 12:13 ] [ امین احمدی ]

[ ]

لطفــــــا بر روی عکس زیر کلیـــــک کنید!!


هـــــــواداران آبــــــــــــــــی


به وبلاگ جدید من هم سر بزنید !

[ دوشنبه ۴ شهریور۱۳۹۲ ] [ 14:16 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ جمعه ۲۵ مرداد۱۳۹۲ ] [ 2:0 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ سه شنبه ۲۲ مرداد۱۳۹۲ ] [ 0:33 ] [ امین احمدی ]

[ ]

بدون پلک زدن به وسط عکس نگاه کن به مدت 15 ثانیه بعد بگو چی میبینی؟

[ جمعه ۱۱ مرداد۱۳۹۲ ] [ 1:57 ] [ امین احمدی ]

[ ]

ﮔﻔﺘﻢ : ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﺍﺭﻱ ﻣﻴﺮﻱ؟
ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ...
ﮔﻔﺘﻢ : ﻣﻨﻢ ﺑﻴﺎﻡ؟
ﮔﻔﺖ: ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﻡ ﺟﺎﻱ 2 ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻪ 3 ﻧﻔﺮ!
ﮔﻔﺘﻢ : ﺑﺮﻣﻲﮔﺮﺩﻱ؟
ﻓﻘﻂ ﺧﻨﺪﻳﺪ …
ﺍﺷﮏ ﺗﻮﻱ ﭼﺸﻤﺎﻡ ﺣﻠﻘﻪ ﺯﺩ،
ﺳﺮﻣﻮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ،
ﺩﺳﺘﺸﻮ ﺯﻳﺮ ﭼﻮﻧﻢ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺮﻣﻮ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩ
ﮔﻔﺖ: ﺗﻮ ﮐﺠﺎ ﻣﻴﺮﻱ؟
... ﮔﻔﺘﻢ: ﻣﻴﺮﻡ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻲ ...
ﮔﻔﺖ: ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺮﻳﺎ, ﻳﮑﻴﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺒﺮ ...!
ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺮﻡ ﺟﺎﻱ 1 ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻪ 2 ﻧﻔﺮ!
ﮔﻔﺖ : ﺑﺮﻣﻲﮔﺮﺩﻱ؟
ﮔﻔﺘﻢ : ﺟﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﻣﻴﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ ﺍﻭﻧﻢ ﺭﻓﺖ ...
ﻭﻟﻲ ﺍﻭﻥ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷﮏ ﭼﺸﻤﺎﺵ
... ﺧﺎﮎ ﻣﺰﺍﺭﻣﻮ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﻴﺪﻩ

[ دوشنبه ۷ مرداد۱۳۹۲ ] [ 23:45 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ یکشنبه ۶ مرداد۱۳۹۲ ] [ 2:43 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ دوشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۲ ] [ 3:49 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ شنبه ۲۹ تیر۱۳۹۲ ] [ 17:43 ] [ امین احمدی ]

[ ]

اگه تونستی بگی چی تو تصویر میبینی؟

[ شنبه ۲۹ تیر۱۳۹۲ ] [ 17:40 ] [ امین احمدی ]

[ ]

دوست داری الان کدوم پول بین مردم رایج باشه؟


[ شنبه ۲۹ تیر۱۳۹۲ ] [ 17:37 ] [ امین احمدی ]

[ ]

بچه که بودیم ؛


میدانستیم هر وقت گم شدیم ،


باید سر جایمان بمانیم تا پیدایمان کنند !

[ شنبه ۲۹ تیر۱۳۹۲ ] [ 17:34 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ چهارشنبه ۲۶ تیر۱۳۹۲ ] [ 18:11 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ چهارشنبه ۲۶ تیر۱۳۹۲ ] [ 18:10 ] [ امین احمدی ]

[ ]

ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻗﻄﺎﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﺩ.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﺮﻭﻉ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎﺭ ﭘﺴﺮ25ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺷﺪ.ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﮐﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ ﺩﺭﺧﺖ ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺩ. ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﮐﻮﺩﮎ5ﺳﺎﻟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ،ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ: ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ،ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ،ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎﺭ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ ﭼﮑﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺬﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ:ﭘﺪﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻦ.ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽ ﺑﺎﺭﺩ.ﺁﺏ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﭼﮑﯿﺪ. ﺯﻭﺝ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:ﭼﺮﺍ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﺍﻭﺍﯼ ﭘﺴﺮﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﺮﺩ ﻣﺴﻦ ﮔﻔﺖ:ﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻻﻥ ﺍﺯ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﯾﻢ.ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ...

[ دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۲ ] [ 14:1 ] [ امین احمدی ]

[ ]


ادامه مطلب رو نبینی نصف عمرت بر باد رفته......


ادامه مطلب

[ دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۲ ] [ 13:55 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۲ ] [ 2:51 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۲ ] [ 2:50 ] [ امین احمدی ]

[ ]

- ویرگول هم نشدیم هر کی بهمون رسید مکث کنه!

- قره قوروتم نشدیم دهن همه رو آب بندازیم!

- موبایل هم نشدیم، روزی هزار بار نگامون کنی!

- پایان نامه هم نشدیم ازمون دفاع کنن!

- آهنگ هم نشدیم، دو نفر بهمون گوش کنن!

- مانیتور هم نشدیم ازمون چشم برندارن!

- کلاه هم نشدیم حداقل باعث سرگرمی ملّت باشیم!

- ته دیگ هم نشدیم که واسطه رسیدن بهمون کلی صبر و سعی و تلاش کنن!

- خودکار هم نشدیم که علم و دانش به دست خودمون نوشته بشه!

- کیبورد هم نشدیم ملّت به بهانه تایپ یه دستی به سر و کله مون بکشن!

- صندلی هم نشدیم چهار نفر بهمون تکیه کنن!

....

.....


ادامه مطلب

[ دوشنبه ۲۴ تیر۱۳۹۲ ] [ 2:46 ] [ امین احمدی ]

[ ]

سوره مبارکه الرحمن:

مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ یَلْتَقِیانِ (۱۹)
بَیْنَهُما بَرْزَخٌ لا یَبْغِیانِ (۲۰)
فَبِأَیِّ آلاءِ رَبِّکُما تُکَذِّبانِ (۲۱)

دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند
اما میان آن دو حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند
پس کدامین نعمتهاى پروردگارتان را انکار میکنید؟!
.
.
.
معجزه قرآن اینه که 1400 سال پیش در مورد مکانی حرف میزنه که الان کشف شده!!

حالا شمای مُنَوَّرُ الفِکر بیا بگو اسلام دین تحجر و عقب موندگیه...

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 15:52 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 15:41 ] [ امین احمدی ]

[ ]

√ کاش میشد بچگی را زنده کرد

کودکی شد، کودکانه گریه کرد

شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود

آن قیامت، که دمی بیش نبود

فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟

کاش میشد ، بچگانه خنده کرد . .

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 1:52 ] [ امین احمدی ]

[ ]

یکی از چیزایی که تو گینس به اسم ایران ثبت شده
قلمــرو ایران زمان داریـوش بـزرگه
که 44 درصد دنیا رو اون موقع شــامل می شده !

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 1:49 ] [ امین احمدی ]

[ ]


اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...

بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!

مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 1:47 ] [ امین احمدی ]

[ ]

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 1:45 ] [ امین احمدی ]

[ ]

هیچ كلكی در كارنیست! این بازی بطرز شگفت آوری دقیق خواهد بود! البته به شرطی كه تقلب نكنید!
طالع بینی چینی! ..
فقط به دستور العمل عمل نماید و تقلب نكنید، در غیر این صورت نتیجه درست از آب در نخواهد آمد و بعد آرزو خواهید كرد كه ای كاش تقلب نمی كردید!
این حدوداً 3 دقیقه زمان خواهد برد تا شما را دیوانه كند!!
كسی كه این پیام را ارسال كرده گفت كه آرزویش ظرف 10 دقیقه به حقیقت پیوست!!!
این بازی نتیجه خنده دار و در عین حال شگفت انگیزی خواهد داشت!

پیام را یكجا تا پایا ن نخوانید بلكه مرحله به مرحله پیش بروید و عین دستورالعمل انجام دهید!


ادامه مطلب

[ یکشنبه ۲۳ تیر۱۳۹۲ ] [ 0:12 ] [ امین احمدی ]

[ ]

ساعت 25. برنامه ای که هر شب از شبکه 5 سیما پخش می شود.در این برنامه که موزیک ها تیتراژ های برنامه های شبکه های مختلف و خواننده های مختلف که خوانده شده و اجرا شده  پخش می شود .

هم اکنون شما می توانید در ادامه مطلب تمامی اهنگ ها و تیتراژ های این برنامه و این نظر سنجی را دانلود کنید.ادامه مطلب

[ دوشنبه ۱۷ تیر۱۳۹۲ ] [ 16:31 ] [ امین احمدی ]

[ ]

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،